கல்விக்கனி இணையதள பயிற்சி மையம்

ONLINE TEST FOR TNPSC GROUP I ,II,IV,TET PAPER I&II POLICE EXAMS. கல்விக்கனி. இணையதள பயிற்சி மையம். Preparing For, Group-I, Group-II, Group-IV, TET-I, TET-II. REGISTER.

Date/Time:

kalvikani_logo

கல்விக்கனி இணையதள பயிற்சி மையம்

கல்விக்கனி இணையதள பயிற்சி மையம்

வகுப்பு 6

வகுப்பு 7

வகுப்பு 8

வகுப்பு 9

வகுப்பு 10

வகுப்பு 11

வகுப்பு 12

கல்விக்கனி. இணையதள பயிற்சி மையம்

Preparing For, Group-I, Group-II, Group-IV, TET-I, TET-II. REGISTER.

Kalvikani is a No 1 online education Portal of TamilNadu, India,   Providing our service ( Coaching Through Online –  Notes, Online Test …etc) for various Govt Competitive exams (Tnpsc,  Police …etc) as our First Initiative.

Kalvikani

Online Test for TNPSC Group I, II, IV, TET PAPER, I, II Police Exams

Only Tamil medium latest scert books (Tamil, Science, Social Science) Covered.

Based On Latest Text Book, Each Lesson Maximum questions

FREE MOCK TEST

 

Payment Method

Register Online & Get Quiz Panel

Pay through Gpay (or) Phonepay and Register Here

Gpay (or) Phonepay